Brzeska 111 |-| 21-500 Biała Podlaska |-| tel : +48 83 342 42 10 |-| fax : +48 83 342 41 58 |-| info@mirex-auto.pl

Klocki hamulcowe Bosch

bosch_klocki1

 Klocki hamulcowe Bosch

Klocki hamulcowe Bosch spełniają kryteria jakości i bezpieczeństwa obowiązujące dla klocków stosowanych na oryginalnym wyposażeniu.

Najważniejsza jest mieszanka: wysokiej jakości klocki hamulcowe Bosch.

Klocki hamulcowe Bosch lepsze niż wymogi obowiązujących norm:

  • krótki czas osiągnięcia gotowości do pracy
  • wysoka stabilność współczynnika tarcia
  • wysoka odporność na ścinanie
  • niewielka ściśliwość
  • hamowanie bez pisków i drgań

Najważniejszy parametr: współczynnik tarcia

Skuteczność hamowania jest uzależniona od wytrzymałości na ścinanie, ściśliwości oraz przede wszystkim stabilności współczynnika tarcia. Jeśli współczynnik tarcia ulegnie obniżeniu droga hamowania może znacząco się wydłużyć. Dlatego jego wartość musi przez cały okres trwałości klocków utrzymywać się w zdefiniowanych granicach. Bosch sprawdza to w trakcie testów wykonywanych zgodnie z aktualnymi normami przemysłowymi na stanowisku dynamometrycznym.

Komfortowe hamowanie

Również komfort jest ważnym czynnikiem świadczącym o wysokiej jakości hamulców:

  • dobra reakcja
  • równomierny skok pedału hamulca
  • minimalny poziom drgań
  • brak uciążliwych odgłosów

Takie właściwości gwarantują klocki hamulcowe Bosch wykonane z odpowiedniej mieszanki składników oraz dopasowane do wymagań danego pojazdu.

Gwarancja długiej żywotności

Klocki cierne zużywają się wskutek tarcia. Stopień zużycia zależy przede wszystkim od warunków pracy i stylu jazdy. W trakcie prób Bosch symuluje standardowy styl jazdy i w ten sposób sprawdza odpowiednie wartości. Ważnym wyróżnikiem klocków hamulcowych Bosch jest wysoka stabilność współczynnika tarcia i niski stopień zużycia.
W wielu pojazdach spotyka się dziś wskaźniki zużycia: przy przekroczeniu minimalnej, dopuszczalnej grubości klocka, kierowca informowany jest o konieczności wymiany klocków.

Fazowanie i rowek deszczowy

Na potrzeby niektórych zastosowań klocki cierne są fazowane, aby zagwarantować szybszą reakcję. W celu poprawy działania przy mokrej nawierzchni niektóre klocki są w zależności od mieszanki składników i typu pojazdu wyposażane w rowek deszczowy.

Wymiana klocków zawsze ze sprężynami

Sprężyny służą do mocowania klocków. Zapewniają swobodę ruchu po zwolnieniu hamulca oraz optymalny stopień zużycia. Sprężyny są poddawane znacznym obciążeniom, skutkiem czego jest zmęczenie materiału. Dlatego należy je wymieniać każdorazowo przy wymianie klocków.

Budowa klocka hamulcowego

bosch_klocek2

1. Materiał cierny
2. Wkład elastyczny
3. Klej
4. Płytka nośna
5.  Materiał tłumiący

Jak do nas trafić

 52° 2'19.47"N

 23° 9'4.77"E

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 700 - 2100
Sobota 700 - 1600

MIREX - SZANDECKI I MARCZUK SPÓŁKA JAWNA
Brzeska 111
21 - 500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-18-189
REGON: 03020890600000
KRS: 0000085087


 

lawp_logo